Aan de slag

StiP werkt met jou aan samenwerking, communicatie, leiderschap. Wat ik daarin precies doe, is afhankelijk van wat er nodig is. Soms geef ik trainingen, soms coach ik mensen individueel en in andere gevallen ben ik facilitator. Bijvoorbeeld als dagvoorzitter of procesbegeleider.

Werkwijze

In ontwikkeltrajecten werk ik altijd ‘van binnen naar buiten’. Daarmee bedoel ik eerst jezelf snappen en dan de ander. Als je namelijk eerst jezelf snapt (wat wil jij, wat kan jij, wat vind jij belangrijk) is de stap kleiner om je in een ander te verplaatsen en dus de ander te snappen. Een voorwaarde voor optimale samenwerking en onderdeel van persoonlijk leiderschap. Leiderschap gaat namelijk niet alleen over leiding geven als manager of leidinggevende. Persoonlijk leiderschap is de vaardigheid om jezelf te leiden en richting te geven. Persoonlijk leiderschap bereik je enerzijds door het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden zoals inzicht in jezelf, lef en creativiteit, plannen kunnen maken en leren verantwoordelijkheid te nemen. Anderzijds zijn ook sociale vaardigheden een onderdeel van persoonlijk leiderschap: het snappen van en kunnen omgaan met anderen, invloed uitoefenen, communicatie en samenwerking.

Samenvattend:

  • De bal op de stip. Daar ligt hij zodra je met StiP aan de slag gaat. Omdat je vanaf het begin af aan aftrapt in jouw eigen praktijk.
  • StiP werkt op maat. Na een persoonlijk intakegesprek ontwerp ik een aanpak die past. Door deze werkwijze stem ik precies af op wat nodig is.
  • StiP is resultaatgericht. We stellen doelen, meten progressie en schakelen bij waar nodig.

Slimme snelle denkers: ontdekken van leiderschap

In de online training Ik ben een Baas kan je thuis in eigen omgeving en tempo aan de slag. Op speelse wijze leren over jou zelf en jouw leiderschap. Ook op school kan deze methode worden ingezet om met je hele klas samen te ontwikkelen. Voor ouders is de training Help wie heeft de gebruiksaanwijzing van mijn slimme puber? misschien het antwoord.

Kijk op deze pagina voor meer details en andere mogelijkheden voor Slimme snelle denkers.

Young Professionals: ontwikkelen van leiderschap

Ik word regelmatig door bedrijven ingehuurd om professionals te begeleiden door middel van een persoonlijk (e-) coachtraject. Ook ben ik actief als trainer en coach in meerdere Jong Talenten programma’s. Daarnaast heb ik veel ervaring met het ontwikkelen en geven van trainingsprogramma’s rondom leiderschapsvaardigheden.

Kijk op deze pagina voor meer details en andere mogelijkheden voor Young Professionals.

High Professionals: ontcijferen van leiderschap

Soms is een persoonlijk (e-)coachtraject een passende oplossing voor jouw vraag. Als de situatie het hele team betreft waarin je werkt, dan is de kans groot dat teamontwikkeling nodig is. Thema’s als communicatie, samenwerken en leiderschap komen dan vaak aan de orde. En soms heb je behoefte aan een ervaren facilitator

Kijk op deze pagina voor meer details en andere mogelijkheden voor High Professionals.